Handel med virke
  • I mån av tillgång, har vi virke till försäljning.